Regler

1. Den Europeiska Cykelkampen 2017 - ECC2017 äger rum den 1-31 maj 2017.

2. Det går att anmäla sig till Cykelkampen till den 31 maj.

3. Gå med i ditt stadslag och få reda på dina cyklade sträckor under maj månad med den kostnadsfria appen Naviki.

4. Om du går med i Cykelkampen efter den 1 maj kan du infoga de cykelresor som gjorts under de föregående dagarna.

5. Alla typer av cyklar är tillåtna.

6. Alla resor som görs med cykel accepteras om cykeln används som transportmedel. Till exempel för resor till och från arbetsplatsen, skolan, affären, för att besöka vänner, gå på bio etc.

7. Resor med en medelhastighet över 30 km/h OCH en maximal hastighet över 45 km/h räknas inte i Cykelkampen och syns därmed inte i stadens/kommunens resultatlista men väl i den statistiska resultatlistan. Detsamma gäller för resor som är längre än 35 km.

8. Det är möjligt att ansluta sig till ett stadslag om du bor i staden/kommunen men även om du bor utanför och passerar kommungränsen.

9. I stadens/kommunens resultatlista räknas endast de kilometer som cyklas inom kommungränsen. I den statistiska resultatlistan räknas samtliga cyklade kilometrar.

10. Det är endast möjligt att ansluta sig till ett stadslag.

11. Det är möjligt att ansluta en undergrupp, dvs olika lag under varje kategori (företag, skolor, grupper).

12. De enda två officiella topplistorna är "City Leaderboard" och "Best Cycling City Leaderboard". Samtliga övriga topplistor har endast en statistisk innebörd.

13. Sportaktiviteter är inte tillåtna.

14. Det är inte tillåtet att dela upp en resa i bitar.

15. Om du inte har en smartphone, kan du registrera dina cykelturer manuellt, det är möjligt att registrera upp till sex turer (15 km max) per dag.

Mät gärna dina resor med GPS när du har möjlighet till det.

För att säkerställa en rättvis tävlan i European Cycling Challenge, kan ECC-koordinatorerna även kontrollera deltagarnas resor. ECC-koordinatorerna innehar rätten att exkludera de resor som de (ECC-koordinatorerna) finner vara falska/orealistiska/tveksamma.